_

درباره فرافر

با فرافر

زیر پاتو محکم کن…

گروه تولیدی کیمیا صنعت فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ در زمینه تولید سطل های زباله شهری آغاز کرده است.
در سال ۱۴۰۰ شروع به تولید مصنوعات آهن سبک از قبیل چهارپایه های آهنی فوق سبک، نردبان های کشویی (مخابراتی)، چهارپایه های حمامی آهنی فوق سبک و نردبان های تاشو با برند فَرافر کرده است.